Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Narcyzów w Zawierciu (data ogłoszenia: 2008-11-05 10:28)

TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Narcyzów w Zawierciu.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Zawierciu przy ulicy Narcyzów
- Nr ew. działki 101/1, karta mapy 4, obręb Zawiercie
- Powierzchnia nieruchomości - 61 m2
- Księga wieczysta KW 24 689
- Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Bp - teren zabudowany mieszkaniowej
- Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana.
- Kształt działki - niekorzystny - długi, wąski, prostokąt
- Cena wywoławcza nieruchomości - 3.500 zł ( w tym 22 % podatek VAT )
- Nieruchomość jest wolna od obciążeń
- Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
- Minimalne postąpienie - 35 zł
- Wadium - 500 zł w formie pieniężnej

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Z dniem 1 stycznia 2004 r plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Według obowiązujących przepisów budowlanych nie można uznać nieruchomości nr 101/1 za działkę budowlaną z uwagi na jej powierzchnię ( 61 m²) i kształt ( bardzo wąski prostokąt). Dlatego działka jest przeznaczona na poprawienie zagospodarowania działki sąsiedniej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - Agata Karczewska, tel. 032 6722253.
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - Martyna Drabek, tel. 032 6721661 wew. 204.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2008r o godz. 9.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem ,, Przetarg dz. nr 101/1” w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 w terminie do dnia 4 grudnia 2008 r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Firma lub spółka przystępująca do przetargu musi przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę.
Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.
Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.e-zawiercie.pl
( zakładka Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP ) - informacje - przetargi ).

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2008-11-05 10:28:56
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2008-11-05 10:28:56
Ostatnia zmiana:2011-05-08 23:51:57
Ilość wyświetleń:319

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij