Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont kapitalny chodnika przy ul. Szpitalnej (strona parzysta) o pow. 331,2 m2 + wjazdy o pow. 69,8 m2 (data ogłoszenia: 2005-07-08 11:50)

TREŚĆ PRZETARGU:

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 euro

Prezydent Miasta Zawiercie, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie : Remontu kapitalnego chodnika przy ul. Szpitalnej (strona parzysta) o pow. 331,2 m2 + wjazdy o pow. 69,8 m2

Kod CPV: 45233222-1 roboty w zakresie chodników

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wymagany termin wykonania zamówienia: sześć tygodni od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- odebrać osobiście w pokoju 218 Urzędu Miejskiego w Zawierciu,
- otrzymać drogą pocztową na pisemny wniosek (za zaliczeniem pocztowym).
Cena formularza wynosi 12,20 zł. (10 zł + 22 % VAT).

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena brutto oferty 100 %

Oferty należy składać w terminie do 25.07.2005 r. do godz. 900 w budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, pokój 225.

Otwarcie ofert nastąpi 25.07.2005r. o godz. 1030 w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Artur Miszczyk Wydział Gospodarki Miejskiej, tel. (0-32) 6721661-63 ;
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - mgr Jarosław Felczuk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, tel. (0-32) 6722684, 6721661-63 wew. 221.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2005-07-08 11:50:16
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2005-07-08 11:50:16
Ostatnia zmiana:2011-05-08 23:52:53
Ilość wyświetleń:213

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij